Mikser

Vpogled v različne vidike naše ožje in širše stvarnosti.

Mesečna oddaja v pogovorni obliki  s poglobitvenimi prispevki ali v magazinski izvedbi  s prispevki, namenskimi predstavitvami in intervjuji z gostom v studiu. Vsebina oddaje zaobjema aktualne teme s področja kulture in družbenih navad, zgodovine, okolja, gospodarstva, gledališke in filmske umetnosti. 

Programma mensile nel quale si alternano, senza uno schema rigidamente prefissato, un talk show con schede di approfondimento o un magazine con  servizi e ospite in studio. Per quanto riguarda i contenuti si spazia dall’attualità culturale e di costume alla storia, l’ambiente, l’economia, gli eventi nel mondo dello spettacolo.

 

Nedelja ob 20.50  /  Domenica alle 20.50


                                                                            

                                                                                                        
                                                                                                 

Še nekaj o oddaji - Info aggiuntive sul programma

 • Uredništvo - A cura di

  Živa Pahor
  Vida Valenčič
  Mairim Cheber
  Jan Leopoli

 • Stik - Contatti

  mikser@rai.it